Pozitivní posilování

Koně

Pokud chceme pracovat s koněm, vést s ním dialog a chceme mít koně spokojeného, kterého práce s námi baví, jsme to my, kdo musí mít výborné znalosti etologie, konejšivých signálů a hlavně musíme umět číst koně. Vnímat jeho emoce, jako je strach, radost, bolest, napětí atd…. Koně totiž na prvním místě řeší kontrolu prostředí, teprve potom je pro ně otázkou motivace. Například veterinární ošetření. Kontrola prostředí je ten důvod, proč se nám plaší, vytrhávají, staví se na zadní při příchodu veterináře, protože oni opravdu ze svého pohledu bojují o život – o ztracenou kontrolu nad tím, co se s nimi děje. Z pohledu koně je veterinář osoba, která mu bezdůvodně ubližuje a kůň nikdy dopředu neví, jak moc to bude bolet. Pro koně je jednodušší zabojovat a osvobodit se. Problém je ten, že my lidé ignorujeme signály koní a oni si pak odvykají s námi mluvit.

Když koním navrátíme možnost mluvit, nebudou muset používat boj.

Pozitivní posilování je oboustranná komunikace mezi člověkem a koněm a kůň má možnost říct STOP (já už to nezvládám, už nemůžu, potřebuju pauzu) a my to musíme respektovat. Když kůň ví, že si „to“ může zastavit, přestane mít potřebu utíkat a vydrží mnohem víc, než kdybychom mu tu možnost nedali. A to nemusí jít vždy o veterinární ošetření, ale třeba o nastříkání repelentem, nasazování masky proti hmyzu, nastupování do vozíku atd..

Když dokážeme koně vnímat, komunikovat s ním, jsme trpěliví a pracujeme po kraťoučkých lekcích, které střídáme se společným odpočinkem a nicneděláním, budujeme si vztah se spokojeným a spolehlivým koňským parťákem.

A jak tedy začít? Bez teorie se neobejdeme. Jaké jsou způsoby učení a co to je vlastně to pozitivní posilování? Je to jeden z kvadrantů operantního podmiňování. Operantní podmiňování pracuje s posílením a trestem. Posílení (R = reinforcement). Posílení zvyšuje snahu opakovat chování. Trest (P= punishment). Trest snižuje snahu opakovat chování, zastavuje chování.

Pozitivní posílení R+ je přidání něčeho příjemného, např. odměny ve formě pamlsku, drbání, pozornosti. Kůň má kontrolu nad situací a má možnost volby chování.

Negativní posílení R- je odebrání nepříjemného – například tlaku tušírky, holeně, nebo člověka jako takového. Pořád má kůň ale nedostatek kontroly a nemožnost volby chování.

Pozitivní trest P+ – je přidání něčeho nepříjemného – například většího tlaku tušírkou, holení, křik, bití…. Kůň je bez kontroly nad situací , přichází stres, útěk, ustrnutí, útok.

Negativní trest P- je odebrání příjemného – odměny ve formě drbání, pozornosti, odebrání klidu, hlazení, ale kůň má kontrolu nad situací a možnost ovlivnit důsledek svého chování.

Práce s koníkem formou pozitivního posilování je velká psychologie, je to hodně o našem vnímání a přemýšlení. Není to bezhlavé krmení koně pamlsky. Zkuste koni při injekci dát pamlsek, velmi rychle Vám vysvětlí, kam si tu mrkev máte strčit 😀 . A také je velký rozdíl mezi odměnou a úplatkem. My pracujeme s odměnou 🙂