Vítejte…. Jmenuji se Lenka Rážová a moje láska ke zvířatům a přírodě pramení už v útlém dětství. Zvířatům jsem doslova propadla a provázejí mě celý můj život. V současné době nejvíc času věnuji koním a psům, pracuji s nimi především formou pozitivní motivace. Učím je překonávat určitý strach (například z veterinárního ošetření, neznámých věcí), nebo zpracovat trauma z minulosti a znovu nabýt důvěru v člověka. Velmi důležité je porozumět jejich řeči, vnímat emoce a konejšivé signály. Další moje péče o zvířata spočívá v praktikování Osteodynamiky, Dornovy metody, Kraniosakrální osteopatie a dalších jemných fasciálních technik dle individuální potřeby zvířete. Kromě toho se zabývám také ochranou přírody a zvířat, využitím bylinek a péčí o nás samotné – harmonizací těla i duše prostřednictvím jógy.