Péče o zvířata

Zvířata ošetřuji pomocí Kraniosakrální osteopatie, Osteodynamiky, Dornovy metody, nebo jiných – jemných fasciálních technik dle individuální potřeby každého zvířete.

Podrobnější info je v záložce Medody ošetřování zvířat.