Vítejte…. Jmenuji se Lenka Rážová a moje láska ke zvířatům a přírodě pramení už v útlém dětství. Zvířatům jsem doslova propadla a provázejí mě celý můj život. V současné době nejvíc času věnuji koním a psům, pracuji s nimi především formou pozitivní motivace. Učím je překonávat určitý strach (například z veterinárního ošetření, neznámých věcí), nebo zpracovat trauma z minulosti a znovu nabýt důvěru v člověka. Velmi důležité je porozumět jejich řeči, vnímat emoce a konejšivé signály. Používám techniku důvěry a umění meditace, napojení se na zvíře v „nulovém“ stavu, který je pro obě strany přínosný a léčivý.

Další moje péče o zvířata spočívá v praktikování jemných fasciálních uvolňovacích technik, Dornovy metody a kraniosakrální terapie. Vše dle individuální potřeby zvířete. V návaznosti na ošetření zvířete doporučím cviky a rehabilitační plán. Kromě toho se zabývám také ochranou přírody a zvířat, využitím bylinek a péčí o nás samotné – harmonizací těla i duše prostřednictvím jógy.