Metody ošetřování zvířat

Osteodynamika je manuální terapeutický systém, který propojuje Dornovu metodu, Kraniosakrální osteopatii a Osteopatii. Nejen, že dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, ale zároveň ošetřuje i pojivové tkáně a fascie a ovlivňuje jejich funkci na buněčné úrovni. Fascie dokazují propojení fyzické a psychické složky těla a osteodynamika jim věnuje velkou pozornost. Cílem osteodynamiky je uvolnění stažených, slepených a nepohyblivých fasciálních struktur. Podporuje jejich uvolnění, hydrataci a lepší vzájemnou skluznost. Osteodynamika je vhodná jako preventivní ošetření i jako terapie, která ošetřuje mechanické blokády kloubů a nesprávnou funkci pojivových tkání, které vznikly jako následek přetížení nebo traumatu. (zdroj: Andrea Dunová – Osteodynamika)


Ošetření se neprovádí při: akutním bakteriálním či virovém onemocnění, akutním zánětlivém onemocnění, horečce, rakovině, poškození kůže (rány, vředy, čerstvé jizvy), akutním výhřezu ploténky s velkou bolestivostí, náhlých a neobvyklých změnách stavu, bezprostředně po úraze bez předchozího vyšetření veterinářem.


Dornova metoda je jemná manuální technika, která ošetřuje opěrný aparát a navrací chybná postavení kostí a kloubů v těle zvířete do správné, tedy fyziologické polohy. Tato terapie se provádí při pohybu zvířete. Pohybem se zapojí do činnosti svalový aparát. Svaly za pohybu nevytvářejí ochranu, ale aktivně spolupracují. (zdroj: Andrea Dunová – Dornova metoda pro zvířata)

TTouch – práce s hubou

TTouch doteky – tuto techniku Linda Tellington Jones se vyvíjela mnoho let. Aktivuje nervové buňky a nervové spojení, koně se lépe uvolní, sníží se u nich stres, lépe se zotavují po nemoci. TTouch pomáhá při léčení zranění, při kolice nebo šoku.Existuje několik základních doteků TTouch, mimo jiné např. krajta, práce s hubou a ušima, levhart, práce s nohama atd…Doteky TTouch byly zabudovány do metody TTEAM. (zdroj: Tellington – Jones L.)

TTouch – práce na nohách

Body wrapp

Equine Touch

Uvolňování fasciálních řetězců u koní

Manuální lymfodrenáž

Kraniosakrální osteopatie

 

Bachovy esence

Hirudoterapie